Што претставува естетска стоматологија?

Стоматологија базирана на уметност и наука. Наместо да биде специфична дисциплина или тип на третман, ги опфаќа сите дисциплини во еден стоматолошки третман со цел да се создаде најдобриот исход за пациентот, од естетска, функционална и биолошка перспектива.

 

Белење на заби

Пломбирање

Порцелански ламинати

Zirconia коронки