Што претставува пломбирање на забите?

Пломбирањето на забите претставува обновување на анатомијата на забот што е оштетен од кариес или траума. Пломбирањето може да биде директно или индиректно.

Директни пломби се кога материјалот за полнење се става директно на забот. Материјалот за полнење може да биде од:

  • Композитни смоли (естетски пломби)
  • Глас јономер

Индиректните пломби обично се прават во стоматолошка лабораторија и се цементираат на забот.  Може да се направат од:

  • Керамика (порцелан)
  • Златна легура

Кои се придобивките од пломбирање на забите?

Ако забот е оштетен од кариес или фрактура тогаш бактериите можат да пристапат до внатрешноста на забот. Шеќерите, бактериите и скробот ја еродираат структурата на забите и предизвикуваат инфекции на нервот и околните ткива.

Пломбите помагаат да се реставрира оштетениот заб и

  • Спречуваат или ограничуваат понатамошно оштетување на структурата на забите
  • Помагаат да се спречи инфекција на нервот
  • Помагаат да се спречи губењето на забите